Matura z historii – odpowiednie przyswajanie wiedzy

Matura, czyli nazywana potocznie: “egzaminem dojrzałości” jest sprawdzianem wiedzy ucznia z zakresu całego okresu nauki szkolnej. Jest to bardzo duża ilość materiału, którą maturzysta musi przyswoić, przed podejściem do egzaminu. Może się wydawać, że w wielu przypadkach będzie to – zbyt duże wyzwanie. Jednak obecne czasu zapewniają każdemu uczniowi dostęp do pomocy naukowych w postaci książek, które są w stanie przedstawić mu dane zagadnienia w przystępny sposób. Warto jest mieć to na uwadze, podczas decyzji, co do podejścia do egzaminu maturalnego.

Historia jako przedmiot rozszerzony

Kiedy uczeń już zdecyduje się, że podchodzi do egzaminu maturalnego, to musi wybrać jeszcze przedmiot z zakresu rozszerzonego, który pojawi się na jego egzaminie. Nie jest to prosta decyzja i powinna być odpowiednio przemyślana. Często jest ona zależna od tego, jakie plany posiada dany maturzysta. Mogą być one powiązane ze studiami, pracą, czy też zainteresowaniami. Ważne jest branie pod uwagę naszych możliwości z danego zakresu. Ilość treści, które musimy dobrze opanować przed egzaminem na poziomie rozszerzonym jest o wiele większa, niż w przypadku podstawy. Jednak wiele zależy również od podejścia danego ucznia do przygotowań. Czasami za sprawą odpowiednio dobranych pomocy naukowych, nawet osoby, które mające kłopoty w zakresie danego przedmiotu – mogą znacznie poszerzyć swoją wiedzę. Ciekawym wyborem, jeżeli chodzi o rozszerzenie na maturze jest historia.

Dla humanistów

Jeżeli zdecydujemy się na napisanie matury z historii, to musimy być gotowi na długi okres nauki. Czeka nas duża ilość przyswajania treści związanych w dużym stopniu ze znajomością danych wydarzeń historycznych, ale też np. dat, czy też danych postaci historycznych. Historia jest dobrym wyborem dla humanistów. Warto tutaj dodać, że zakres rozszerzony wymaga od ucznia bardzo dobrej znajomości materiału, który obowiązuje na poziomie nauczania szkolnego. Działaniem, które może przybliżyć nas do zdobycia dużej ilości punktów jest praca w domu z repetytorium maturalnym z historii.